Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Fauna Trade S.r.o. (székhelye: Kvetná 1236/39; 934 01 Levice; cégjegyzékszám: IČO: 53309332; adószáma: SK 2121333390; elérhetőségek: info@faunatrade.hu, +36 70 884 6466; (továbbiakban: Kereskedő) és a Kereskedő által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Kereskedő és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.faunatrade.hu vagy www.faunatrade.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) működő online áruházában (a továbbiakban: Fauna Web áruház / FW) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A FW-ben történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

 

1.2. Az FW-ben történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott keretek között.

 

1.3. Az FW szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben az FW-n érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, ennek hiányában a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul és hibátlanul kitölti, valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A személyesen, bemutató termünkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával létrejött szerződés, magyar nyelven írásba foglalt szerződésnek minősül. A Kereskedő azt iktatja, valamint a létrejöttét követő 5 évig megőrzi.

 

2. Regisztráció

 

2.1. A felhasználó a "REGISZTRÁCIÓ" menüpont alatt regisztrálhatja magát.

 

2.2. A Kereskedőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb akadályért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Kereskedőt nem terheli felelősség abban az esetben sem, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az, illetéktelenek számára bármely, nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására kizárólag írásban, e-mail küldése útján van lehetőség.

 

3. Megrendelés

 

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, azok használatára vonatkozó utasításokat a kiválasztott árucikk tájékoztató oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, írjon e-mail címünkre.

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, mely 0 % ÁFA-t tartalmaz. A termékek vételára nem foglalja magában a kiszállítás költségét.

 

3.3. A FW-ban megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát a Kereskedő fenntartja magának azzal, hogy a módosítás az FW-n való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül az FW felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Felajánlhatja azonban a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

3.4. A megrendelést a Kereskedő weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől vagy csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul és hibátlanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Kereskedőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

3.6. Kereskedő az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Kereskedő a megrendelt árut igény szerint díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés értéke eléri a 20.000- (azaz húszezer) Ft összeget. A 20.000.- Ft összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli. A belföldi megrendeléseinket a GLS és a Csomagküldő.hu futárszolgálat szállítja, az alábbi árakon:


Házhoz szállítás (GLS) alapdíjak előre utalás/Simplepay fizetés esetén:

5 kg-ig: 1450 Ft

5 -10 kg között: 1600 Ft

 

Utánvételes szolgáltatás díja, mely a súly szerinti alapdíjhoz hozzáadódik:

10 000 Ft-ig: 500 Ft

20 000 Ft-ig: 670 Ft

 

Csomagküldő.hu átvevőhelyen történő átvétel alapdíjak előre utalás/Simplepay fizetés esetén 

5 kg-ig: 700 Ft

10 kg-ig: 1510 Ft

Utánvételes szolgáltatás díja, mely a súlytól függetlenül az alapdíjhoz hozzáadódik: 260 Ft

 

Tájékoztatóként: 1 nagy puzzle figura súlya 0,25-0,45 kg, 1 nagy nyílpuska súlya 0,44 kg, 1 db mini betű súlya 0,07 kg, 1 tologatós játék súlya 0,35 kg, 1 csattogós játék súlya 0,28 kg, 1 natúr kisjáték súlya pedig 0,05 kg.

 

A kézbesítés a futárnak történő átadást követő munkanapon történik.

Előre utalás esetén kérjük, várja meg a visszaigazolást az utalandó összegről. A banki tranzakciót csak ez után indítsa el. Ez esetben csak a vétel- és szállítási ár számlánkra történő beérkezése után áll módunkban a csomagot feladni.

Nagyobb tételű megrendelésnél, mely a súlyában meghaladja a fentieket, megkeressük Ügyfelet egyeztetés céljából.

A fuvardíjat a visszaigazoláson is, és annak elfogadása esetén a számlán is feltüntetjük. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek szállítási díját megrendelésenként vesszük figyelembe.  Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi, és erre a Kereskedő visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Kereskedő összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban nincs mód. Amennyiben az egy napon leadott és Ügyfél által összevont megrendelések összértéke eléri a 15.000.- Ft értéket, a házhozszállítás ingyenes.

 

4.2. Meghatározott órára történő kiszállítást a Kereskedőnek nem áll módjában vállalni, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelés visszaigazolásában szerepel.

 

4.3. Ha az Ügyfél a termék átvételekor bármilyen hiányt vagy sérülést, törést észlel, úgy a kézhezvételt követően 24 órán belül írásban, fotókkal dokumentálva köteles azt jelezni Kereskedő felé.  Ezt meghaladóan Kereskedőnek nem áll módjában az ilyen reklamációt elfogadni.

 

4.4. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Kereskedő bemutató termében: 1134 Budapest, Lehel út 14. (bejárat Taksony u. 1 felől)

 

5. Elállás joga, módja, következményei

 

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Kereskedő címére, ez esetben minden szállítási költség (amennyiben ez felmerül) az Ügyfelet terheli. Az Kereskedő kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Kereskedő követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

 

6. Garancia, szavatosság

 

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

 

7. Kedvezmények

 

Kereskedő a következő egyéni vásárlási kedvezményeket biztosítja:

Bruttó 25.000 forint fölötti göngyölített összeg esetén: 5%

Bruttó 50.000 forint fölötti göngyölített összeg esetén: 10%

Bruttó 100.000 forint fölötti göngyölített összeg esetén: 20%

Bruttó 200.000 forint fölötti göngyölített összeg esetén: 25%

 

Az akcióban szereplő kedvezmények nem vonhatóak össze az egyéni vásárlói kedvezményekkel. Az egyéni vásárlói kedvezmény átvihető a következő évre.

 

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

7.7. A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) Budapest, 2011. április

 

8. Egyebek

 

8.1. Az Kereskedő Online áruház alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.